ผู้บริหาร

นางสุนีย์ ไพรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/09/2020
ปรับปรุง 01/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 28003
Page Views 31643
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
2 โรงเรียนวัดรัมภาราม ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
3 โรงเรียนวัดเกตุ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
5 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ บางคู้ ท่าวุ้ง
6 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง บางคู้ ท่าวุ้ง
7 โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) บางงา ท่าวุ้ง
8 โรงเรียนวัดหนองมน บางงา ท่าวุ้ง
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) บางงา ท่าวุ้ง
10 โรงเรียนบ้านบางลี่ บางลี่ ท่าวุ้ง
11 โรงเรียนวัดหนองหลวง บางลี่ ท่าวุ้ง
12 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ บางลี่ ท่าวุ้ง
13 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก บางลี่ ท่าวุ้ง
14 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม บ้านเบิก ท่าวุ้ง
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ บ้านเบิก ท่าวุ้ง
16 โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านเบิก ท่าวุ้ง
17 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก บ้านเบิก ท่าวุ้ง
18 โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง
19 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง
20 โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง
21 โรงเรียนวัดมะค่า หัวสำโรง ท่าวุ้ง
22 โรงเรียนวัดยวด หัวสำโรง ท่าวุ้ง
23 โรงเรียนวัดคงคาราม หัวสำโรง ท่าวุ้ง
24 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง ท่าวุ้ง
25 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา เขาสมอคอน ท่าวุ้ง 036-489109
26 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
27 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
28 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
29 โรงเรียนวัดคลองเม่า โคกสลุด ท่าวุ้ง
30 โรงเรียนวัดสนามไชย โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
31 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
32 โรงเรียนบ้านดอนทอง โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
33 โรงเรียนพระวรสาร บ้านหมี่
34 โรงเรียนบ้านดงกลาง ชอนม่วง บ้านหมี่
35 โรงเรียนวัดดงพลับ ดงพลับ บ้านหมี่
36 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก ดอนดึง บ้านหมี่
37 โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่
38 โรงเรียนบ้านดอนดึง ดอนดึง บ้านหมี่
39 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี บางกะพี้ บ้านหมี่ 036700102
40 โรงเรียนวัดวังใต้ บางกะพี้ บ้านหมี่
41 โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) บางกะพี้ บ้านหมี่
42 โรงเรียนวัดธรรมิการาม บางขาม บ้านหมี่
43 โรงเรียนวัดเทพอำไพ บางขาม บ้านหมี่
44 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา บางพึ่ง บ้านหมี่
45 โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง) บ้านกล้วย บ้านหมี่
46 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย บ้านกล้วย บ้านหมี่
47 โรงเรียนท่าโขลงพระนคร บ้านชี บ้านหมี่ 036-776394
48 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บ้านชี บ้านหมี่
49 โรงเรียนวัดท่าช้าง บ้านชี บ้านหมี่
50 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี บ้านหมี่
51 โรงเรียนวัดบ้านทราย บ้านทราย บ้านหมี่
52 โรงเรียนรัตนศึกษา บ้านหมี่ บ้านหมี่
53 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ พุคา บ้านหมี่
54 โรงเรียนวัดสระตาแวว พุคา บ้านหมี่
55 โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน บ้านหมี่
56 โรงเรียนวัดมหาสอน(ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์) มหาสอน บ้านหมี่
57 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว มหาสอน บ้านหมี่
58 โรงเรียนบ้านเขาสาริกา สนามแจง บ้านหมี่
59 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สนามแจง บ้านหมี่
60 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สนามแจง บ้านหมี่
61 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
62 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
63 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
64 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองกระเบียน บ้านหมี่
65 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่ 089-9018249
66 โรงเรียนวัดหนองคู หนองกระเบียน บ้านหมี่
67 โรงเรียนวัดท้ายลาด หนองกระเบียน บ้านหมี่
68 โรงเรียนวัดเนินยาว หนองทรายขาว บ้านหมี่
69 โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว บ้านหมี่ 0888846782
70 โรงเรียนวัดเนินยาว(สาขาวัดบ้านคลอง) หนองทรายขาว บ้านหมี่
71 โรงเรียนวัดบ้านลาด หนองเต่า บ้านหมี่
72 โรงเรียนบ้านโคกสุข หนองเต่า บ้านหมี่
73 โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง หนองเต่า บ้านหมี่
74 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า บ้านหมี่
75 โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่
76 โรงเรียนวัดห้วยกรวด หนองเมือง บ้านหมี่
77 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า หนองเมือง บ้านหมี่
78 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่
79 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก หินปัก บ้านหมี่ 0956963916
80 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ เชียงงา บ้านหมี่
81 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า โพนทอง บ้านหมี่
82 โรงเรียนปิยะบุตร์ โพนทอง บ้านหมี่
83 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ โพนทอง บ้านหมี่
84 โรงเรียนบ้านหัวบึง ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
85 โรงเรียนวัดน้ำจั้น ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
86 โรงเรียนบ้านหนองนางาม ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ 089-2345397
87 โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน กกโก เมืองลพบุรี
88 โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน กกโก เมืองลพบุรี
89 โรงเรียนวัดดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี
90 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ งิ้วราย เมืองลพบุรี
91 โรงเรียนวัดชีแวะ งิ้วราย เมืองลพบุรี
92 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย งิ้วราย เมืองลพบุรี
93 โรงเรียนบ้านไทรย้อย ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
94 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
95 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
96 โรงเรียนวัดใดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
97 โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม ตะลุง เมืองลพบุรี
98 โรงเรียนวัดบางพุทโธ ตะลุง เมืองลพบุรี
99 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ตะลุง เมืองลพบุรี
100 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ตะลุง เมืองลพบุรี 0808-195492
101 โรงเรียนวัดตะลุง ตะลุง เมืองลพบุรี
102 โรงเรียนวัดถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
103 โรงเรียนบำรุงศึกษา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
104 โรงเรียนวรกิจพิทยา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
105 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
106 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 0-3641-1043
107 โรงเรียนวรพิทยา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
108 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
109 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
110 โรงเรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
111 โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
112 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
113 โรงเรียนโกษานุสรณ์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
114 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
115 โรงเรียนวัดเขาหนีบ ท่าศาลา เมืองลพบุรี
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ท่าศาลา เมืองลพบุรี
117 โรงเรียนจินดารัตน์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี
118 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา ท่าหิน เมืองลพบุรี
119 โรงเรียนวินิตศึกษา ท่าหิน เมืองลพบุรี
120 โรงเรียนวัดป่ากล้วย ท่าแค เมืองลพบุรี
121 โรงเรียนวัดท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี
122 โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม ท่าแค เมืองลพบุรี
123 โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่าแค เมืองลพบุรี
124 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
125 โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
126 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
127 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
128 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
129 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
130 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
131 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
132 โรงเรียนวัดหนองแก้ว บางขันหมาก เมืองลพบุรี
133 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต บางขันหมาก เมืองลพบุรี
134 โรงเรียนวัดอัมพวัน บางขันหมาก เมืองลพบุรี
135 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม บางขันหมาก เมืองลพบุรี
136 โรงเรียนวัดข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี 03600000
137 โรงเรียนวัดข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี
138 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ป่าตาล เมืองลพบุรี
139 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
140 โรงเรียนวัดพรหมาสตร์ พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
141 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม(หลวงปู่มังอุปถัมภ์) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
142 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ สี่คลอง เมืองลพบุรี
143 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เขาพระงาม เมืองลพบุรี
144 โรงเรียนวรนารถวิทยาลพบุรี เขาพระงาม เมืองลพบุรี
145 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต เขาพระงาม เมืองลพบุรี
146 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม เขาพระงาม เมืองลพบุรี
147 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) เขาพระงาม เมืองลพบุรี
148 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง เขาพระงาม เมืองลพบุรี
149 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง เขาพระงาม เมืองลพบุรี 036776473
150 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ เขาสามยอด เมืองลพบุรี
151 โรงเรียนจริยศึกษา เขาสามยอด เมืองลพบุรี
152 โรงเรียนวัดดงสวอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี
153 โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล เขาสามยอด เมืองลพบุรี
154 โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) เขาสามยอด เมืองลพบุรี
155 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขาสามยอด เมืองลพบุรี 036-782711
156 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เขาสามยอด เมืองลพบุรี
157 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา เขาสามยอด เมืองลพบุรี
158 โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี
159 โรงเรียนวัดโบสถ์ โก่งธนู เมืองลพบุรี
160 โรงเรียนวัดหนองปลิง โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
161 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
162 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
163 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โคกตูม เมืองลพบุรี 0-3643-6272
164 โรงเรียนโคกตูมวิทยา โคกตูม เมืองลพบุรี
165 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
166 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
167 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
168 โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี
169 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน เมืองลพบุรี
170 โรงเรียนวัดโป่งน้อย โคกลำพาน เมืองลพบุรี
171 โรงเรียนวัดไผ่แตร โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี
172 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
173 โรงเรียนวัดสำราญ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
174 โรงเรียนวัดบ่อเงิน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
175 โรงเรียนวัดโคกหม้อ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
176 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
177 โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง
178 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คลองเกตุ โคกสำโรง
179 โรงเรียนบ้านหัวดง คลองเกตุ โคกสำโรง
180 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ คลองเกตุ โคกสำโรง
181 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสำโรง
182 โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองเกตุ โคกสำโรง
183 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง
184 โรงเรียนบ้านดงมะรุม ดงมะรุม โคกสำโรง
185 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ดงมะรุม โคกสำโรง
186 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ดงมะรุม โคกสำโรง
187 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง
188 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง วังขอนขว้าง โคกสำโรง
189 โรงเรียนวัดดงแก้ว วังขอนขว้าง โคกสำโรง
190 โรงเรียนบ้านวังจั่น วังจั่น โคกสำโรง
191 โรงเรียนบ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง
192 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 วังเพลิง โคกสำโรง
193 โรงเรียนบ้านโป่งยอ วังเพลิง โคกสำโรง
194 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วังเพลิง โคกสำโรง
195 โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง
196 โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง
197 โรงเรียนวัดสะพานคง สะแกราบ โคกสำโรง
198 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สะแกราบ โคกสำโรง
199 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สะแกราบ โคกสำโรง
200 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง
201 โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม โคกสำโรง
202 โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง
203 โรงเรียนบ้านพรมทิน หลุมข้าว โคกสำโรง
204 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง
205 โรงเรียนวัดหนองคู ห้วยโป่ง โคกสำโรง
206 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง โคกสำโรง 036650152
207 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ห้วยโป่ง โคกสำโรง
208 โรงเรียนวัดหนองหอย ห้วยโป่ง โคกสำโรง
209 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง โคกสำโรง
210 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร ห้วยโป่ง โคกสำโรง
211 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค ห้วยโป่ง โคกสำโรง
212 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน เกาะแก้ว โคกสำโรง
213 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย เกาะแก้ว โคกสำโรง
214 โรงเรียนบ้านชอนบอน เกาะแก้ว โคกสำโรง
215 โรงเรียนบ้านชอนอุดม เกาะแก้ว โคกสำโรง
216 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เพนียด โคกสำโรง
217 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง
218 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เพนียด โคกสำโรง
219 โรงเรียนวัดรัตนาราม โคกสำโรง โคกสำโรง
220 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา โคกสำโรง โคกสำโรง
221 โรงเรียนทศธรรมศึกษา โคกสำโรง โคกสำโรง
222 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง 036441860
223 โรงเรียนวัดหนองพิมาน โคกสำโรง โคกสำโรง
224 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล โคกสำโรง โคกสำโรง