ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านสระเตย
หมู่ที่ 4 บ้านสระเตย   ตำบลหนองทรายขาว  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 0888846782
Email : Bansratoey.ac@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Bansratoey.ac.th
Line : Joinyaz


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :